2011 - Za vodnými mlynmi Žitného ostrova na bicykli.

 • Ak radi cestujete a poznávate prekrásne kúty Slovenska, dovolím si ponúknuť Vám typ na nenáročný cyklovýlet v nádhernom prostredí, vhodný i pre rodiny s deťmi.
 • Táto cesta Vám umožní spoznať zákutia Malého Dunaja a Klátovského ramena, pozrieť si posledné zachované technické unikáty našich predkov v podobe všetkých vodných mlynov medzi Bratislavou a Komárnom.
 • Odporúčam ísť z Bratislavy, kvôli prevládajúcim severozápadným vetrom a možnosti prísť sem vlakom.
 • Na trase je množstvo možností na občerstvenie, okúpanie sa i stanovanie. Z centra mesta, ktoré si i mimo bratislavskí cyklisti iste radi prezrú, sa dostanete von najbezpečnejšie cyklochodníkom po Novom moste na pravý breh Dunaja. Po Viedenskej ceste k Starému mostu a potom cyklochodníkom na hrádzi popod Most Apollo prídete k Prístavnému mostu. Cezeň prejdete na druhú stranu a po cyklochodníku pokračujete na juh až za most cez Malý Dunaj.
 • S ním pokračujete po novovybudovanom cyklochodníku až po cestný most na Hradskej ulici s novou lávkou pre cyklistov, ktorou prejdete na ľavý breh Malého Dunaja. Hneď za mostom pokračujte doprava po ceste súbežne s Malým Dunajom. Tá sa pri čističke odpadových vôd mení na prírodný povrch, žiaľ ešte lemovaná mnohými čiernymi skládkami, ktoré by obmedzila jedna pevná závora.
 • Pri prvom mostíku cez Malý Dunaj ešte pred pristávacou plochou letiska sa môžete rozhodnúť, či ním prejdete na druhý breh a pôjdete cestičkou medzi kríkmi až po rozbitú cestu zo štrkoviska Zelená voda do Mostu pri Bratislave. Túto cestičku si viem predstaviť ako asfaltový cyklochodník pre dochádzku do práce do Bratislavy z Mostu pri Bratislave a ďalších obcí.
 • Druhá možnosť je pokračovať rovno a neskôr štrkovou cestou popri Malom Dunaji ku štrkovisku Zelená voda, kde sa môžete i vykúpať. Ak máte dosť času, môžete si z nej panelovou cestou popri oplotení letiska odskočiť k Štefánikovej mohyle.
 • Od bagroviska Zelená voda vedie rozbitá panelová cesta od nákladných áut doprava cez most cez Malý Dunaj a priamo do Mostu pri Bratislave na hlavnú cestu ku rímskokatolíckemu kostolu, pôvodne gotickému so zaujímavým stropom. Samozrejme, že sa sem dá prísť z Vrakune i pohodlnou štátnou cestou, ktorá cez víkend nebýva frekventovaná, ale s deťmi by som to neriskoval. V Moste Vám odporúčam na námestí výbornú Jadranskú zmrzlinu. Ak si tu nepotrebujete doplniť energiu a zásoby potravín z obchodov a stánkov na námestí, pokračujte po prejdení hlavnej cesty uličkou rovno a po miestnej Športovej ulici doľava prídete na cestu vedúcu do Štvrtku na Ostrove.Za križovatkou v osade Studené a hneď po prekrížení kanála Tomášov-Lehnice sa pustite spevnenou poľnou cestou na Čakany a odtiaľ do centra Zlatých Klasov a na cestu na Tonkovce.
 • Ak máte deti a chcete sa z Mostu pri Bratislave vyhnúť jazde po hlavnej ceste, pokračujte od kostola po prekrížení štátnej cesty priamo po Poľnej ulici a po žltej cyklistickej značke už zanikajúcou poľnou cestou k ceste z Podunajských Biskupíc do Miloslavova. Na nej odbočte doľava a na začiatku Miloslavove v zákrute pokračujte rovno po ulici K jazeru, popri jazdeckom areáli a rybníku k vyššie spomínanému kanálu Tomášov-Lehnice.
 • Do Zlatých Klasov sa môžete tiež dostať z Mostu pri Bratislave i štátnou, ale frekventovanou cestou na Malinovo. Tu nevynechajte prehliadku pekného parku v areáli Združenej strednej školy záhradníckej, ktorá sídli v starom kaštieli. Ďalej pokračujte na Tomášov, cez Janíky a popri Zlatých Klasoch na Tonkovce. V Tonkovciach na začiatku odbočte uličkou doprava k pekne rekonštruovanému kaštieľu, ktorý je však v súkromných rukách. Dvojité oplotenie a bezpečnostné opatrenia mi pripomínajú Železnú oponu a za pár rokov kaštieľ spoza zelene nebude už vidno.
 • Ulička vyústi na cestu na Nový Život, choďte doprava a na prvej križovatke doľava na Eliášovce. Prekrížte hlavnú cestu a cez ne pokračujte rovno na miestnou komunikáciou. Na hlavnej ceste zase odbočte doľava na Jelku a za mostom cez Malý Dunaj po 1 km doprava sa dostanete novou asfaltkou k Németovmu vodnému kolovému mlynu v Jelke. Pri ňom sa nachádza i skanzen a kemping s bufetmi, ktorý využívajú hlavne vodáci.
 • K ďalšiemu mlynu v Tomášikove sa dostanete tak, že sa vrátite do Eliášoviec a na križovatke pri diskonte sa pustíte doľava alejou a ujazdenou poľnou cestou. Na ňu sa pripája sprava poľná cesta aj z Nového Života. Neskôr po opustení stromov pokračujte odbočkou vľavo k pár domom, kde Vás zďaleka zaujme slamená strecha a slnečné kolektory. Nakoľko sa už cestou cez túto usadlosť nedá prejsť, musíte pokračovať poľnou cestou z juhu pod hrádzou a neskôr odbočiť doľava na cestu k týmto domom od Madarászu.
 • Táto rekreačná oblasť okrem odstrašujúcich starých budov ponúka pri Malom Dunaji pekný novovybudovaný športový areál s reštauráciou. Je tu prístavisko a pekná trávička na stanovanie, k tomu WC a sprchy k dispozícii. Odtiaľto pokračujte po prístupovej ceste na Blahovú, ale na odbočke vpravo pokračujte rovno cez pole poľnou cestou na Hornú Potôň-Lúky.
 • Ak je po daždi, pokračujte z Eliášoviec radšej po prázdnych cestách cez Nový Život, Vojtechovce, Bellovu Ves do Blahovej. V nej môžete odbočiť prvou ulicou doprava, alebo ísť po hlavnej, ktorá zatáča doprava pred kostolom. Na rázcestí za dedinou sa treba pustiť doľava na Potônske Lúky.
 • V Hornej Potôni za križovatkou je po pár metroch vľavo prístup na pešiu lávku cez Malý Dunaj. Stojí zato zastaviť tu a pozrieť sa takmer z hladiny na zátišia tohto vodného toku. Pokračujte stále rovno do Orechovej Potône, kde za otočkou autobusov sa cesta stáča doprava a za zákrutou sa dajte ešte po asfaltke doľava. Tá po chvíli končí a vy pokračujte stále rovno poľnou cestou popri fotovoltaickej elektrárni. Pri lesíku s mŕtvym ramenom choďte doľava, pokiaľ sa cesta nestočí doprava na hrádzu medzi týmto ramenom a Malým Dunajom.
 • Po tejto hrádzi prídete krásnym prostredím za sútokom malého Dunaja s Čiernou vodou k malej vodnej elektrárni v Starom Háji, cez ktorú sa dostanete na ľavý breh a cez bránku vpravo prejdete na poľnú cestu, ktorá ide súbežne s Dunajom až po vodný mlyn v Tomášikove. Môžete tu zrelaxovať v tieni bútľavých vŕb, ale je tu i priestor na kempovanie, i keď bez vody. Od mlyna pokračujte poľnou cestou do dediny Tomášikovo, kde stojí za povšimnutie hneď za kostolom chátrajúci kaštieľ.
 • Pokračujte v smere na Jahodnú, kde za kostolom odbočte vľavo. Je tu i informačný panel a pomníky obetiam 1. a 2. svetovej vojny. Pri ďalšom zastrešenom informačnom paneli sa dajte cestou vpravo. Povedie Vás chatovou osadou v prekrásnom prostredí Malého Dunaja a popri vodnom mlyne v Jahodnej. K nemu sa však nedostanete, lebo je na súkromnom pozemku. Ešte si ho môžete pozrieť z vody z člna, alebo z lávky, ktorou prejdete na druhý breh. Tu sa nachádza kemping, reštaurácia Alba Régia a vidno odtiaľto originálne slamené strechy na niektorých pekných stavbách.
 • Za lávkou pokračujte po ceste vpravo na asfaltku, po nej choďte doprava na križovatku s hlavnou cestou, tu odbočte doľava smerom do Dunajskej Stredy. Za mostom cez Klátovské rameno za rančom odbočte vľavo ku Klátovskému mlynu, umiestnenému v nádhernom prostredí priezračnej vody Klátovského ramena. Ak máte dostatok času, odskočte si na výlet do blízkej Dunajskej Stredy a vykúpať sa v Thermalparku.
 • Od Klátovského mlyna pokračujte za mostíkom po zelenej turistickej značke doprava poľnou cestou. Značka Vás prevedie cez ďalší most na pravý breh a pod hrádzou budete pokračovať zarastenou cestou súbežne s Klátovským ramenom. Môžete ísť aj po hrádzi, ale tam je tráva ešte väčšia. Chodník vyústi na asfaltovú cestu, po nej pokračujte doprava a za zákrutou už bez zeleného značenia po prvú odbočku vľavo. Tou sa priamo dostanete na rázcestie pred Trhovou Hradskou, kde odbočíte doľava. Táto pekná dedina i Vás zaujme množstvom pekných domov, upravenej zelene a čistotou. Z nej pokračujte priamo do Topoľníkov. K termálnemu kúpalisku s kempingom, odbočíte z cesty na Trstice za mostom cez Klátovské rameno doprava. Využite ich služby, také nízke ceny nemajú nikde.
 • Odtiaľto pokračujte po hrádzi so štrkovým podkladom a s peknými výhľadmi ďalej do Kolárova. Po prekrížení Chotárneho kanála haťou vždy oddychujem a posilňujem sa na lavičke a v tieni stromov pri dome vodohospodárov. Vychutnávam si pokoj a krásu prostredia tejto trasy. Neskôr z hrádze zbehnite dolu kúsok za poslednou usadlosťou na asfaltovú cestu. I keď je rozbitá, je to po nej rýchlejšie, ako šliapať nepokosenou trávou na hrádzi.
 • V Kolárove na prvej asfaltke odbočte doľava k mostu, pred ktorým choďte na panelovú cestu vpravo. Po nej sa dostanete k jedinému lodnému mlynu na Slovensku. Po krytej drevenej lávke prejdete cez mŕtve rameno nielen k mlynu, ale i do skanzenu, budovaného z peňazí sponzorov a rôznych grantov. Je tu čo obdivovať z histórie našich predkov a dá sa tu i občerstviť.
 • Odtiaľto pokračujte po panelovej ceste na hlavnú do Komárna. Odporúčam vydať sa doľava cez most už ponad Váh a po kilometri odbočiť na hrádzu doprava na Vážsku cyklomagistrálu. Z hrádze zbehnite pri Veľkej Gúte na peknú asfaltku pod ňou a pokračujte v súbehu s ňou stále rovno popri Vrbovej nad Váhom a Kave až do Komárna. Nie je tu takmer žiadna premávka. Na jej konci odbočíte doprava na most ponad Váh, z ktorého je vidno jeho sútok s Dunajom. Ak pôjdete priamo, dostanete sa do centra mesta a na križovatku s odbočkou na stanicu ŽSR (vlaky do Bratislavy chodia každé dve hodiny).
 • Ak sa neponáhľate a idete s deťmi, za mostom odbočte doľava a pokračujte miestnou cestou popri Váhu až k jeho sútoku s Dunajom. Cestou ďalej sa dostanete z juhu popri Komárňanskej pevnosti do centra mesta so známym Námestím Európy, Komárňanskou pevnosťou, s radnicou s orlojom, s peknými kostolmi a ďalšími zaujímavými stavbami tohto historického mesta. O termálnom kúpalisku a kempe nehovoriac.
 • Túto cyklotrasu som absolvoval viackrát, raz na ťažko i s rodinou. Odporúčam Vám rozdeliť si tento cyklovýlet aspoň do troch dní, s tým, že prvý deň by ste kempovali v Jelke, potom v Topoľníkoch a nakoniec v Komárne. Ak nechcete ísť až do Komárna, ale navštíviť termálne kúpalisko v pokojnejšom Veľkom Mederi, choďte z Kolárova cestou na Zemiansku Olču, z nej odbočte na Brodzianske Lúky, za nimi popri Maderéte a cez Nový Goláš a Okoč prídete do Veľkého Medera. Z neho je tiež vlakové spojenie do Bratislavy.

  GPX trasy uložené v ZIP formáte ( kliknúť pravým tlačítkom a uložiť):
  Vodne mlyny.zip

 • Veľa bezpečných kilometrov Vám praje Peter Jankovič.
 • Fotografie :